Vi er et landsdekkende opplæringskontor. Opplæringskontorer i Norge er sentrale i lærlingeordningen og fungerer som et bindeledd mellom videregående skoler, fylkeskommuner og bedrifter.

Hvor mye kan jeg som lærling forvente å få i lønn?

Lærlinger er fremdeles skoleelever men i praksis som lærling. Lærlinger har også rett til å søke studielån og stipend. Derfor kan du ikke forvente full lønn. Mange begynner på en sats og stiger noe i lønn underveis i læreløpet etterhvert som de blir mer selvstendige og kan utføre egne oppdrag.

Hvor lenge skal jeg være lærling?

En "vanlig" lærekontrakt er på to år hvis du går ut i lære etter to års videregående skole. For elever som har en litt annen fagsammensetning, eller som har gått studiespesialiserende, vil fylkeskommunene gjøre en vurdering på hvor lang læretid de tenker er riktig, i noen tilfeller opp til fire år.

Hvorfor være medlem og ha lærling gjennom et opplæringskontor?

Å være medlem i et opplæringskontor har flere fordeler, og vi anbefaler alle nye bedrifter å melde seg inn i et opplæringskontor. Hvis dere ønsker å være tilknyttet et opplæringskontor, tar dere direkte kontakt med opplæringskontoret.

Opplæringskontoret hjelper sine medlemsbedrifter med en rekke praktiske oppgaver.

Opplæringskontoret:

  • tegner lærekontrakt med lærlingen og er ansvarlige for opplæringen og det administrative arbeidet i læretiden. Dere som medlemsbedrift har ansvaret for den daglige opplæringen i faget.

  • hjelper dere med å følge opp og veilede lærlingen(e), gjerne gjennom faste møtepunkter.

  • kan hjelpe til med å omplassere lærlingen til en annen medlemsbedrift ved behov.

  • arrangerer gjerne kurs og samlinger for lærlingene og/eller faglige ledere/instruktører i medlemsbedriften.

  • kan hjelpe til med rekruttering.

Fylkeskommunen utbetaler tilskudd for å drive opplæring. Dette går til opplæringskontoret, som igjen utbetaler deler av tilskuddet til medlemsbedriftene.

Vi anbefaler dere å ta kontakt med ønsket opplæringskontor for å høre hva de tilbyr av tjenester og oppfølging.

Lærling eller assistent?

Vanlige spørsmål

Vi er en kreativ bedrift og jobber ikke på ett sted eller alltid helt a4. Kan vi likevel ha lærling?

Ja, vi hjelper deg å tilpasse opplæringsplan og arbeidstider i kontrakten slik at det passer deres hverdag.

Hvordan får jeg lærling?

Du må søke om godkjenning for å bli lærebedrift. Vi kan hjelpe deg med dokumentasjonskrav.

 

Hva innebærer det å ha lærling?

Å ha lærling betyr at du får en ansatt som er under opplæring. Lærlinger skal ha opplæring ihht. opplæringsloven. Hvis du har lærling gjennom et opplæringskontor tar vi opplæringsansvaret slik at dere kan jobbe slik dere vanligvis gjør. Ta med lærlingen inn i den daglige driften og gjør som vanlig. De aller fleste lærlinger er svært lærevillige og bidrar inn som en ressurs i den daglige driften.

 

Er lærlingen ansatt?

Ja, lærlingen er ansatt men på en egen lærekontrakt med egne satser for lønn med lønnstakers rettigheter.

Får jeg penger for å ha lærling?

Opplæringskontorene distribuerer lærlingetilskudd til opplæringsrettede tiltak for sine lærlinger. Det innebærer at kontoret har ansvaret for å lære lærlingen det dere ikke har tid til eller ikke kan. Tilskuddene går til kurs, workshops, samlinger, og i noen tilfeller utstyr. Medlemsbedriftene (lærebedriftene) i opplæringskontoret kan avgi sin stemme om hvordan tilskuddet skal fordeles én gang årlig. I noen tilfeller kan man søke stimuleringstilskudd for lærlinger som skal gå direkte til bedriften.

Kan jeg dele lærling med en annen bedrift?

Ja flere bedrifter kan dele en eller flere lærlinger. Her er det viktigste at noen har et overordnet ansvar for kontrakter og koordinering. Vi har kontakt med mange bedrifter som ønsker lærling deltid. 

Kan jeg være lærling flere steder?

Ja, det kan du. Mulighetene er mange, men her er det viktig at noen holder i koordineringsansvaret slik at alle parter oppfyller sitt ansvar slik at du får fullført læretiden og får opplæringen du har krav på. Man kan gå i lære hos flere bedrifter, eller man kan gå kombinert læreløp og fagskole. Spør oss gjerne.