Vi gir lærlingene et miljø

Opplæringskontoret for fotostudier (OFS) har fått gode tilbakemeldinger fra lærebedrifter de siste årene. De er fornøyde og synes kursene er bra. Lærlingene er godt fornøyde når de kommer tilbake fra kurs, og de har muligheten til å utveksle erfaringer i gruppen. Slik får de et miljø med andre mennesker som også er lærling på samme tid som de kan snakke med og støtte seg på.


I samme bås Det er viktig å kunne kobles sammen med andre lærlinger som gjør det samme som en selv, da hverdagen stort sett er i lærebedriften. Selv om lærebedriftene prøver å legge til rette så godt de kan, så vil de aldri kunne forstå lærlingens utfordringer 100%. Det gjør ofte andre lærlinger. Derfor er dette miljøet ekstremt viktig å legge til rette for og vedlikeholde.


Portalen som utvikles nå vil også kunne være en slik arena for samhold. Den er blitt testet av de som er lærlinger nå, med godt hell. Tanken er at alle skal over på portalen, slik at opplæringsløpet både strømlinjeformes mer, men også at opplæringskontoret skal kunne reise mindre for å følge opp lærlingene på en adekvat måte. Nå besøkes lærlingene fire ganger per år, målet er å kunne redusere dette til to ganger ved at de får resterende støtte og mulighet for kommunikasjon inne i portalen. Da vil det være bedre muligheter for å kunne tilpasse slike besøk til de som skulle trenge det mer enn andre.


Støtte fra erfarne mentorer I portalen er det mentorer som gir deg veiledning på det du leverer. Her er det mennesker som har vært lærere i fotografi, men også folk som har vært fotografer i mange år, og har lang og bred erfaring innen fotofaget. Som lærling får man da en støtte utover arbeidsgiver som forstår faget og oppgaven man skal løse. De kan gi tips og råd innenfor en viss grense. Dersom vanskelige ting oppstår, så er det opplæringskontoret som skal bistå med dette, men mentoren kan gi tips og råd om faglig forbedring underveis. En mentor har sannsynligvis også en litt annen vinkling på oppgaven enn en arbeidsgiver har, noe som gir muligheter for å utfordre eget tankesett rundt oppgaven og å løse den på best mulig måte.


I første omgang tildeles lærlingene en mentor, men på sikt er det et ønske å kunne matche mentor og lærling/lærested på best mulig måte slik at mentor og lærested utfyller hverandre på best mulig måte opp mot lærlingen.