Slik er en typisk hverdag for en fotograf-lærling

Vurderer du en utdanning som fotograf, men vil gjøre det på en slik måte at du sikrer best mulig resultat når du er ferdig? Da kan et lærlingeløp hos en erfaren fotograf være noe for deg.


Hva gjør man som lærling? Dette er forskjellig fra lærling til lærling, fra sted til sted, samt hvor langt man har kommet i lærlingeløpet sitt. I starten må de fleste lærlingene være forberedt på å gjøre det de fleste lærlinger må gjøre i en bedrift, alt fra å vaske gulv til å koke kaffe, men etterhvert som kunnskapsnivået øker, så øker også graden av relevante oppgaver. I starten blir det mye observasjoner, både i daglig drift og kundemøter, samt assistanse på ulike fotoprosjekter.


Man får som oftest egne oppdrag relativt fort. Dette er også litt personavhengig, både fra arbeidsgiver sin side, samt lærlingen. Her spiller tidligere kunnskap som lærlingen besitter inn, samt hvor raskt de tilegner seg ny kunnskap.


En bratt læringskurve Lærlingene er blant annet med på å lære kundehåndtering, lysoppsett i studio, samt etterarbeid. Fotografer er forskjellige og alle har sin måte å lære bort på. Av og til får lærlingen oppgaver som skal løses. Disse kan enten komme fra bedriften selv eller fra Opplæringskontoret for Fotofag (OFS).


En del av oppgavene skal forberede lærlingene til å gå opp til svenneprøven. Da kan man få temaer som portrett, produkt, arkitektur, interiør/eksteriør, matfoto, samt kompliserte lyssettinger slik som glass og smykker. Etterhvert vil man antakeligvis også inkludere korte filmsnutter fordi flere og flere fotografer blir nødt til å forholde seg til det i den nye arbeidshverdagen.