Samarbeid gir positive synergier for lærlingene

Under felles kurs samarbeider lærlingene godt og blir en god og sammensveiset gjeng som støtter hverandre og utveksler erfaringer. Dette fellesskapet beholder de gjerne etter svennebrevet og blir gode kolleger.