Noen tips til gjennomføring av svenneprøven i fotografi

Når du leverer svenneprøve vil du få enten ikke bestått, bestått eller meget godt bestått. Sensorene ser gjennom bildene og presentasjonen av bildene, og evaluerer hva du kan, og hva du eventuelt ikke kan. De ser på hvordan du har gjennomført svenneprøven og hvordan du har jobbet med oppgavene. Disse faktorene legges sammen og gir deg et grunnlag for hvilket resultat du oppnår.


For å ikke bestå svenneprøven må du bomme veldig på oppgavene dine, samt levere bilder uten fotofaglig kompetanse og med lav kvalitet. Hovedutfordringen for de fleste er tiden. Noen lærlinger må ta alle bildene på en og samme dag med sensorene på slep, mens andre steder i landet har du flere dager til å gjøre oppgavene dine på, og du ser heller ikke noe til sensorene dine før levering og presentasjon. OFS skal ta tak i dette med portalen, og ønsker å lage en felles profil på prøver og vurdering, slik at alle fylkene i Norge kan samarbeide om en lik utførelse av prøvene.


Husk å få nok søvn! Ikke stress, sensorene er ikke der for å trykke deg ned, de er der kun for å observere deg som fotograf.