fotostudier.no - foto- og mediefag

Våre lærebedrifter og samarbeidspartnere

Om fotostudier.no
Vi er et uavhengig opplæringskontor som formidler læreplasser i fagene mediefagene i grunnopplæringen. Mediefag i yrkesfagene i Norge består i dag av fotografi, innholdsproduksjon, mediedesign og medieteknikk.

Vårt kontor hjelper lærlinger å finne gode lærebedrifter og vi hjelper lærebedrifter å søke godkjenning, samt å finne den riktige lærlingen.
 
fotostudier.no er organisert som en forening der evt. overskudd går til opplæringsrettede tiltak og kurs for lærlingene.