top of page

fotostudier.no - foto- og mediefag

Våre lærebedrifter og samarbeidspartnere - fra og med august 2022 slår vi oss sammen med OSVK -https://www.opplaringssenteret.no/

Om fotostudier.no
Fra og med august 2022 slår vi sammen vår drift med Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon. Sammen blir vi et stort og helhetlig opplæringskontor som dekker it- og medifagene samlet:
Fotograffaget, innholdsproduksjon, mediedesign, medieteknikk, it-utvikler og it-drift.


Vårt kontor hjelper lærlinger å finne gode lærebedrifter og vi hjelper lærebedrifter å søke godkjenning, samt å finne den riktige lærlingen.
 
bottom of page